Dálkové léčení

Kontakt

 

Dálkové léčení
V případě, že není možné se sejít osobně, čemuž dáváme přednost vzhedem k širší a podrobnější komunikaci, lze provést léčení na dálku,buď jednotlivou terapií nebo dlouhodobou.
Dálkové léčení probíhá tímto způsobem.
Prostřednictvím telefonu nebo e-mailu nám sdělíte oblast svých potíží nebo vašich potřeb, my provedeme terapii a stejným způsobem vám sdělíme své informace a průběh.

Tříměsíční terapie

Pro tento způsob léčení počítáme se čtyřmi terapiemi to je 1. terapie ve zvolené době, 2. terapie po týdnu, 3. terapie za jeden měsíc a 4. kontrolní po dalším měsíci. Po celou dobu zůstáváte v uzdravující energii, máte možnost  kdykoli konzultovat svůj zdravotní stav a průběh. Během těchto tří měsíců se většinou ustálí uzdravný proces a projeví se dostatečné změny v životním stylu člověka, tak aby mohl zdárně dokončit své uzdravení.

Pod pojmem uzdravování si představujeme uzdravování na všech úrovních to zanamená i v oblasti vztahů, financí, práce a tak dále, ne jen psychických nebo fyzických záležitostí.


Cena jednorázové dálkové terapie je 400,- Kč za hodinu
Cena dálkového 3 měsíčního léčení 3600,- Kč

Bližší informace také viz Duchovní léčení

 

Proč vyhledat pomoc?

 

Každá nemoc má svou duchovní příčinu. Většina lidí pod vlivem obecných zvyklostí hledá chyby u sebe. Často je to správně, vždy je dobré změnit nesprávné návyky, přemýšlet o sobě , odpustit těm, kteří nám ublížili a dát harmonický řád svému životu.
Ale ne vše si člověk způsobí sám.
Z naší běžné praxe máme zkušenosti právě s tím, že většina lidských nesprávných reakcí je právě aktivizována negativním působením různých nízkovibračních energií , které jsou kolem nás.
S těmito energiemi je těžké si poradit, vždyť normální člověk, žijící běžný život si jejich účinky na sebe jen těžko uvědomuje. Většinou není schopen je vidět, cítit ani odstranit.
My vidíme i vnímáme většinu energií obklopujících jednotlivého člověka, jak pozitivní , tak ty negativní. Vždy se nám ukáží ty, které souvisí s jeho obtížemi.
V tom spočívá podstata našeho léčení.
Odstraníme negativní energie, vazby, energie nemoci a poté poprosíme o naplnění člověka Božím uzdravujícím světlem.
Zjistili jsme při své práci že 99.8% lidských duší je světlých, zatím jsme se setkali pouze se dvěma, které byly zašedlé. Často jsou však obklopeny spoustou cizích energií, některé méně, jiné více, je to různé.
Mnoho ovlivňujících energií je z tohoto života, ne následkem karmy, jak se často míní. Mnoho škod způsobují nezdravá a manipulativní napojení. Často jsou to příbuzní, opuštění partneři, někdy zemřelí .
Také prožitá traumata, negativní zážitky a strachy se nám zapisují do duše a jsou pak magnetem pro další negativní energie.
Občas se setkáme s prokletími, uřknutím a nepřejícností. Je dobré si všimnout, pokud se vám v některé oblasti života, nebo ve všech najednou přestalo dařit a jde to s vámi z kopce, není to karma, ale závist a nepřejícnost nějakého člověka z vašeho okolí. Tyto energie bývají hodně destruktivní a páchají velké škody.
Stává se také, že strážní andělé obklopující duši, nejsou zcela při síle, při ochraně člověka ztratili mnoho energie, nebo některý z nich zcela chybí( uvízl u nějakého traumatu). Ukáže se nám samozřejmě aktuální stav. Pokud člověku chybí plná andělská ochrana, potíže jak na psychické i fyzické úrovni jsou markantní.
Není prováděna žádná dotyková, ani hypnotická terapie. Pro léčení není podstatné, jestli člověk věří v jakékoli duchovní bytosti, není založeno na otázkách víry, ale vědění. Po absolvování poměrně krátké terapie a svém odchodu domů pak po několika dnech s velkým překvapením klienti volají a diví se jaké v jejich životě probíhají mnohdy neuvěřitelné změny.

 

smutek a bolest brání člověku žít šťastný a naplněný život

nešťastný člověk přitahuje disharmonii a nesoulad a je oddělován od vnitřní podstaty

-

 

  • odstraněním blokujících energií dochází k harmonizaci duševního stavu, zmizí vnitřní napětí a okamžitě dojde k uvolnění zadržovaných bolestných emocí, které s danou situací souvisely, vnitřní prostor se naplní láskou, klidem a mírem a odezní fyzické potíže. Duše je základnou našich prožitků ve fyzickém světě a je-li obklopena nevhodnými vibracemi, není možné dosáhnout uzdravení na kterékoli úrovni.

  • Jaké mohou být blokující energie? - nevhodné vazby, převzaté vzory chování, energetické vzorce nemocí, prokletí, připoutané duše, nepřejícnost, závist.....

-

 

štěstí a radost je přirozeným právem každého člověka

 

 

 

tel 774213254 e-mail astor.niance@seznam.cz www.niance.cz