Kurs mentálních technik

 

 

Kurs

 

mentálních technik

 

 

 

Dvoudenní seminář pro zvládnutí základních technik spolupráce se svým vědomím, podvědomím a nadvědomím, používání mentálních schopností, ovládání a směrování svých myšlenek pro zlepšení všech svých životních oblastí.

 

 

Tajemství ovládnutí svého života a dosažení spolupráce s ostatními úrovněmi svého bytí spočívá v ovládnutí svého mysli za dodržení určitých pravidel a předpisů.

 Není třeba se stát mágem proto, abyjste změnili svůj život ve svůj prospěch. Určitě každý touží dostat pod kontrolu dění ve svém životě, nebýt hříčkou náhod a chtění druhých lidí. Každý z nás si přeje řídit si svůj život směrem, jaký nám vyhovuje, dělat práci, kterou si sám určí, mít tolik peněz, kolik si představuje, žít s takovým partnerem, který se k němu hodí a celkově určovat podmínky svého žití. To všechno je možné. Vibrace dnešního světa se zvyšují a lépe se žije tomu, kdo je připravený, umí si obklopující děje vysvětlit  a umí s nimi zaházet.

 

Právo na šťastný život má dnes každý a závisí to jen na ochotě přijmout nové informace a s jejich pomocí věci změnit.

 

 

Po absolvování našeho semináře se vám svět začne jevit méně záhadným a nezvladatelným,zvládnutí nových technik vám přinese radost nejen vnitřní, ale i vnější, zbavíte se stresu a postupně se stanete  pány svého života, tak jak to má být.

 

 

 

 

                                                                                       

 

Cena: 3300,-Kč bez ubytování a stravy

 

                                                       Místo konání: Tábor