Meditační rituál

Příprava a meditace

 Pečlivá a promyšlená příprava  vede k potřebné koncentraci na zamýšlený záměr a učí  směrovat svou pozornost, vylepšuje postupně naše vnímání a citlivost..

Nejdříve si rozmyslíme, kterého archanděla se chystáme oslovit, zvážíme, jaký je náš problém, a který z nich by nám nejlépe poradil, či jej pomohl vyřešit.

K meditaci si vybereme klidné místo, zajistíme si také, abychom minimálně hodinu nebyli vyrušováni. Připravíme si jednotlivé pomůcky. Nejlépe na malý stolek prostřeme šátek či látku v barvě příslušného archanděla.

 

Na něj umístíme zástupce živlů:

 

- pohár či mističku s vodou- živel vody

- kameny v barvě archanděla – živel země

- vonnou tyčinku – živel vzduchu

- tři svíčky příslušné barvy – živel ohně

nemáme-li barevné svíčky, můžeme použít bílé

Svíce vždy použijeme nové . Sestavíme je do trojúhelníku,základnou k sobě. Na připravený oltář položíme čerstvé květiny a také můžeme použít nějakou podobiznu či postavičku anděla. Iniciační znak umístíme před sebe, abychom na něj dobře viděli. Až si jej zapamatujeme, nebudeme jej již v písemné podobě potřebovat. Vše upravíme esteticky tak, aby se nám to líbilo. Poté upravíme také sebe. Vysprchujeme se nebo si umyjeme alespoň ruce a obličej, je-li málo času. Oblékneme si volný pohodlný oděv nejlépe v barvě příslušného archanděla. Nemáme-li takové oblečení, pomůžeme si třeba barevným šátkem. Barevné sjednocení nám pomáhá vyladit se na vibrace archanděla a zharmonizovat se s jeho energií.

 

Meditační rituál

Usedneme do meditační polohy , zklidníme se a ještě jednou si připomeneme svůj záměr. Zapálíme svíčky po směru hodinových ručiček a také vonnou tyčinku. Ruce máme volně položeny na kolenou dlaněmi nahoru. Zklidníme svůj dech a uvolníme celé tělo. Místo, kde cítíme nějaké nepohodlí několikrát prodýchneme a v duchu pošleme pryč každé napětí. Také vyprázdníme svou mysl od všech rušivých myšlenek a cele se soustředíme. Ve své mysli požádáme o ochranu vyšší síly lásky a světla při této meditaci. Pravou ruku zvedneme do výše a celou dlaní malujeme ve vzduchu iniciační znak. Ruku položíme zpátky na koleno a v duchu či nahlas proneseme toto zvolání:

Archanděli Gabrieli (Sachieli.....) archanděli Gabrieli, archanděli Gabrieli volám tě, volám tě já duše, pro kterou je místem práce světlo, světlo, které tmu promění na den.

Pak už se jen cele soustředíme na přicházejícího archanděla . V duchu jej poprosíme o pomoc a vedení a předneseme mu svou prosbu, pokud nějakou máme. Nemějte obavu,jestli vaše vnímání energie bylo slabé a neměli jste žádnou vizi. Postupem času se toto změní a vaše schopnosti cítit jemné energie porostou. Archandělé vždy přichází na vaše volání a projeví se takovou silou, kterou jste schopni unést. Jejich vibrace jsou vysoké a náš energetický systém na ně není nastaven, ale při každém setkání dochází k jeho pročisťování a posilování. Otvírá se a rozšiřuje se náš duchovní kanál a stáváme se světelným mostem, kudy proudí archandělské energie do našeho života, aby v něm nastolily harmonii. V meditaci setrváme přibližně půl hodiny, ne déle.

Po rozloučení s archandělem a poděkování za jeho pomoc smažeme oběma rukama ve vzduchu iniciční znak a to tak, že provedeme pohyb shora dolů a poté zleva doprava – malujeme kříž. Na toto nikdy nezapomínáme, neboť vyvolaná energie by dále zůstávala v propojení s námi a její síla v dlouhodobém působení by v nás vyvolávala různé nepříjemné až bolestivé pocity. Pak se protáhneme, otevřeme oči a zhluboka nadechneme a vydechneme, abychom se uzemnili. Je vhodné pojíst a dostatečně se napít. V našem těle se rozběhnou očistné procesy a pitím, nejlépe čisté vody, napomáháme jejich práci a uvolnění ulpívajících energetických nečistot.

Pozhasínáme svíce a uklidíme použité pomůcky nejlépe na jedno stálé místo, které jsme předtím vybrali. V používaných předmětech se násobí počtem meditací přijímaná energie a propojení s archandělem je pro nás snadnější a rychlejší díky vyzařování a zesilování prostřednictvím používaných pomůcek. Je vhodné poznamenat si své meditační zážitky, pocity a vjemy, které se dostavily. Také svou otázku či prosbu a odpověď, pakliže přišla. Postupem času pak můžeme porovnat, jakým způsobem se rozvíjí naše citlivost a jaké se objevily změny.

 

Kdy meditovat?

Meditace na archanděly lze provádět nahodile, když máme chuť a touhu se s nimi spojit, nebo pravidelně a cíleně za účelem osobního rozvoje. Můžeme si vybrat, se kterým z nich chceme meditovat nebo se řídíme příslušným dnem v týdnu a jeho souvislostí s archandělem. Pokud meditujeme mezi 20 a 21 hodinou , připojujeme se k celosvětovým archandělským meditacím a stáváme se součástí obrovského světelného mostu.

Archandělé se řídí božím řádem a respektují jeho zákony, jejich vedení a pomoc je dobrovolné a z lásky. Pomáhají jen tomu, kdo o tuto pomoc stojí, nikdy se nevnucují a ani nikoho nenutí, aby se změnil. Ke každému, kdo je o to požádá přistupují citlivě a přihlížejí k jeho možnostem. Nenásilným způsobem a jemně ukazují člověku, kde se odchýlil od své cesty, vedou mu naproti nové možnosti, nové směry a způsoby. Vysílají anděly ve správný čas na pomoc. Po meditaci mohou následovat vhledy, zvýší se vaše schopnost empatie a pochopení pro druhé. Na mnohé situace ve svém životě začnete nahlížet jiným pohledem a hodnotit je z jiného úhlu, přinese vám to mnoho nového porozumění a také nové možnosti řešení. Každé spojení s archanděly také přináší vnitřní klid a rovnováhu, rozpouští stres a odplavuje tělesné i duševní napětí. Mohou se objevit léčivé sny, ve kterých vaše duše zpracuje zážitky vytěsněné hluboko do nevědomí.

 

Použití meditačních karet

Používáme je při meditaci, jednak pro rozvíjení vizualizace, jednak pro upomenutí souvislostí. Skrze jednotlivé karty se můžeme také propojit s energií archanděla tehdy, kdy není vhodná doba k provedení rituálu a my potřebujeme jeho radu či pomoc.

 

Výklad pomocí archandělů

Meditační karty také můžeme použít k jednoduchým odpovědím na otázky, které nás trápí. Ptáme se na odpovědi, kde je zřejmý vývoj situace, ne na odpověď ano, ne. K tomu můžeme využít kyvadlo. Archandělé nám vypovídají, jak se máme zachovat v té či oné situaci, jaký zaujmout postoj, co nám přinese určité rozhodnutí, či jaké máme učinit, aby nám to pomohlo. Vykládáme jednoduše. Zklidníme se, uvolníme se, položíme si v duchu otázku, na níž očekáváme odpověď a zeptáme se, který archanděl nám může nejvíce pomoci.

Zamícháme meditační karty a sejmeme tu která je nahoře. Tento archanděl, kterého jsme si vytáhli je pro nás v daném případě nejprospěšnější. Podíváme se, v jaké oblasti je jeho působení a pokud stále nemáme jasno, provedeme s ním meditaci aby nám pomohl provést patřičné změny. Jeho účinek se dozajista projeví. Další možností je vytáhnout si stejným způsobem tři karty, z nichž první pokládáme doprostřed, druhou vlevo a třetí vpravo. Pak tito vytažení archandělé vypovídají, co nás přivedlo do této situace, jak na ni nyní reagovat a jaký bude výsledek.

Příklad: na otázku jakým způsobem mám řešit určitou životní situaci si vytáhnu archanděla Gabriela. Znamená to pro mne, že je potřeba před rozhodováním posbírat více informací a podívat se na čistotu svých vlastních motivů, vnést pravdivé jednání do řešení sporu.

Pokud si vytáhnu kartu Samaela, je potřeba se rozhodovat rychle a energicky, přičemž nám tento archanděl pomůže a dodá nám sílu.

Při vytažení archanděla Rafaela je zapotřebí tuto událost léčit, zklidnit se jít do svého nitra a nechat proudit léčivou energii, zapojit pochopení a soucítění.

Sachiel nám radí, abychom postupovali moudře, nedělali unáhlená rozhodnutí.

Anael nám pomáhá probudit cit lásky.

Casiel ukazuje na karmické vazby a nutnost projít některými i nepříjemnými procesy, žádá nás o odpouštění.

Michael nám říká -jsi pod mou ochranou, zbav se svých obav a jednej podle svého srdce.

Jediná karta archanděla nám dovede sdělit spoustu informací,jak řešit nastalou situaci, co dál. Jemným způsobem je nám ukazován směr našeho konání, kterým bychom se měli ubírat, abychom vše dokázali zvládnout tím pro nás nejlepším a nejmoudřejším způsobem. Učí nás měnit své postoje a ukazují nám, kam tyto změny vedou.

 

Týden s archanděly

S archanděly je možné žít den za dnem a postupně svůj život upravovat na takový, jaký si přejeme a který nám přináší radost. Budeme-li svou energii uvádět do souladu s energií archandělů, začneme jít s proudem kosmických vln a vše se začne harmonizovat a srovnávat. Náš život dostane spád a směr.

V pondělí – den archanděla Gabriela- dokončujeme staré záležitosti, sbíráme informace a promýšlíme nové projekty a záměry.

V úterý – den archanděla Samaela – začínáme vše nové, zahajujeme projekty a provádíme činnosti, které vyžadují energické nasazení, také nám pomůže pustit se do věcí, které jsme dlouho odkládali. V tento den uděláme vždy spoustu práce.

Ve středu – den archanděla Rafaela- provádíme činnosti, které jsou naší hlavní náplní, jeho energie vnáší do všeho, co dnes děláme radost a lehkost, s hravostí zvládáme spoustu úkolů, lehce komunikujeme s ostatními.

Ve čtvrtek – den archanděla Sachiela – provádíme ty činnosti, které od nás požadují moudrá a závažná rozhodnutí, která mají dlouhodobý vliv.

V pátek – den archanděla Anaela – žijeme s láskou, jsme vstřícní a také druzí lidé jsou vstřícní k nám, snadno se domluvíme. Těšíme se na víkend strávený se svou rodinou, obnovujeme či navazujeme vztahy a vnášíme do nich láskyplné emoce.

V sobotu – den archanděla Casiela – provádíme úklid ve své domácnosti, ale zejména také ve své mysli, hodnotíme, co jsme v uplynulém týdnu udělali špatně a co je třeba zlepšit, sobota je dnem rozjímání a pokání.

V neděli – den archanděla Michaela – odpočíváme bez obav, s vyčištěnou myslí, nabíjíme se energií a sbíráme síly.

Přeji vám příjemné chvíle strávené s anděly a vašimi průvodci, s láskou Draha