Magic Nature - magická přirozenost

Technika Magic Nature vychází z poznání a porozumění energiím v nás a kolem nás.  Jejich pochopení umožňuje nabytí harmonie na všech úrovních, sebepřijetí a úctu k sobě i ostatním. Pomáhá dosáhnout vnitřního klidu , odstranit ze svého života stres, napravit omyly a poučit se z událostí, vrátit do svého života lásku, harmonii a radost z bytí.

 

 

 

V okamžiku, kdy člověk dojde k sebeuvědomění v plné míře, je osvobozen od všech svých trápení, dosáhne vnitřního míru a klidu. 

Karma je všechno, co oddaluje člověka od poznání a vzniká emocionální připoutaností. V okamžiku uvědomění  zmizí veškeré zdánlivé překážky, které nikdy ve skutečnosti neexistovaly, tvořily se jen osobní reakcí na události života.

Techniky  Magic Nature – magická přirozenost - okouzlující podstata – jsou vodítkem práce se samotnou energií.

Postupně odtraňujemei jednotlivé slupkyenergií jako  na cibuli (vrstvy energií, které nás obklopují), některé jsou dobré a některé se nám nelíbí nebo už nám přestaly sloužit, a my je přesto neseme dál, jako zbytečnou zátěž, některé je potřeba očistit, některé odstranit a ponechat si to co je pro nás dobré či poučné, co nás posunuje ku předu a přináší nám naplnění. V kursech se naučíte různými technikami( každý si vybere ty, které jsou mu blízké nebo práce s nimi pro něj snazší) odstraňovat energie, stresy, traumata, bloky,  události ve vědomí a podvědomí a jejich  postupné napravování.

 

K osobnímu seznámení s touto energií  slouží Roční kursy technik a metod esoteriky  ve škole Magic Nature.

 

Pokud máte zájem o kursy nebo pomoc, také je možné nás přímo kontaktovat,

S láskou ke všemu a ke všem Draha  Astor