Semináře Magic Nature

                                                                                                                       
Seminář je zaměřen na seznámení s energií Magic Nature(okouzlující podstatou), s jejím původním zdrojem - oceánem energie,jádrem a podstatou každé bytosti v tomto vesmíru.
Otevření přímého kanálu k tomuto zdroji , podrobné informace a jeho používání.
Speciální technikou se naučíte odstranit energie blokující vaše zdraví, radost, štěstí.
V průběhu celého semináře je kladen důraz na idividuální přístup ke každému jednotlivci,nalezení a odstranění duchovních blokád, které jsou příčinami traumat, fyzických nemocí a bolesti .
Pracovní část je rozšířena meditacemi, vykládáním karet, diskusemi na téma, které vás zajímá, zpěvem manter,prohlížením aury,cvičeními na zvýšení vnímavosti.

Nejedná se o energii Reiki, ani energii Andělů, jde o oživení a aktivování přístupu k prvotnímu zdroji - Boží jiskře, která je uložena v každém člověku, k původnímu zapomenutému vědění!

MAGIC NATURE(okouzlující podstata)

Semináře

Duchovní léčení

                       

 

 

O víkendovém semináři se naučíte základům léčení prostřednictvím prvotní praenergie, která je tady od počátku světa k dispozici každému člověku. Pomůžeme vám ji zpřístupnit a naučíme vás ji používat.

Naučíte se taky spolupracovat s bytostmi světla(Mistry a Archanděly), pomoci sobě i druhým lidem od fyzických nemocí i duševních obtíží.

 

Učení MAGIC NATURE je určeno pro každého bez rozdílu věku a zkušeností.

Přímý kontakt s touto energií umožňuje osobní, ničím nezaměnitelnou zkušenost a přináší rychlé, jisté a reálné výsledky. Při zasvěcení dochází k plnému otevření přímého kanálu k vnitřní božské  podstatě člověka.

Tuto novou schopnost je možné používat v profesionální práci s lidmi, ale především je určena pro jednotlivce , aby každý člověk mohl maximálně zlepšit podmínky svého života.

 

Jsme vám kdykoli k dispozici radou i konkrétní pomocí přes e-mail nebo telefon či osobně.

Draha a Petr Astor

 

Termín semináře : 27-29.7.2012 

Cena semináře 3300.- Kč bez ubytování a stravy

 

 

 

Zájemci o přímou pomoc tímto léčením taktéž na tel. č. 773207717

Mail: astor.niance@seznam.cz Web: www.niance.cz

 

Magic Nature

Cesta na začátek, prvotní spojení

Využití technik MAGIC NATURE vychází ze znalostí a schopností plně používat energii "tvoření". Pochopení a přijetí této prvotní energie vede k ovládnutí znalosti spirituálního léčení na všech úrovních.

Je dostupné každému.

Pochopení tohoto učení vede k poznání dokonalosti vaší duše a rozvinutí netušených možností spolupráce s ní.

Zájemci o další studium této metody se mohou přihlásit do roční školy Magic Nature v Praze nebo v Plzni, kontakt přes lektory

tel 774 213 25

 

 

Pokud znáte zákony svého ducha a jednoty s Bohem, nejste už závislí na žádném tabu, omezení a falešných představách, které vám byly vnucovány od dětství.

Dr. Joseph Murphy