Má zkušenost s MN - Marcela

 

VYUŽITÍ   MAGIC   NATURE                       Marcela M.

      Magic  Nature je jedinečný systém zahrnující řadu technik léčení, sebeléčení a současně i rozvoj osobnosti na duchovní cestě.

      Opět jsem se přesvědčila, že nic není náhoda. A není náhoda ani to, že vesmír pro mne připravil souhru všech okolností tak, že příležitost začít s učením školy Magic Nature mi vstoupila do cesty v ten pravý čas. Nemá smysl tady popisovat podrobnosti, ale řízením osudu mi unikla možnost absolvovat tuto duchovní školu o rok dříve se svými přáteli. V té době jsem ještě jezdila každý den za prací do Prahy a i když mě mrzelo, že mi tato příležitost unikla, byla pro mne připravena další možnost o rok později, kdy jsem se mohla tomuto učení věnovat s větším nasazením. V polovině školního roku se ze mne totiž stala důchodkyně s přiměřeným dostatkem času na to, abych se mohla poctivě věnovat nejen teoretickým základům, ale i vlastní praxi jednotlivých lekcí Magic Nature.

      Absolvování 1. ročníku Magic Nature změnilo můj život a dokonce mně samotnou. Změnilo můj přístup k sobě samé, k mým osobním, zdravotním a jiným problémům. Zbavilo mně pocitů bezmoci a nastolilo vnitřní přesvědčení, že téměř každý problém je řešitelný. Změnila se i kvalita prožívání života. Cítím a vím, že po roce je ze mne do jisté míry jiný člověk. Už nikdy nebudu tou Marcelou M., kterou jsem byla před rokem.

     Velikou výhodou duchovní školy Magic Nature je i skutečnost, že zahrnuje kromě rozsáhlé teoretické výuky i praktickou část, v níž si lze probírané postupy procvičit a případné chyby v postupech hned v začátcích odstranit.

Kladně lze i hodnotit to, že se každý žák může vyjádřit k výsledkům svého snažení, procvičování a praktického využívání získaných dovedností v oblasti probraného učiva v průběhu zejména toho předchozího měsíce. Tato část je přínosná nejen v tom, že se každá z nás (nemáme nyní mezi sebou žádného kolegu) může seznámit s výsledky a poznatky ostatních kolegyň, ale dává nám také možnost vzájemného hlubšího poznání, pochopení, spolupráce a vzájemné pomoci.

      Základem většiny  technik 1. ročníku Magic Nature je léčení a práce v „Energeticky ohraničeném prostoru“. Nezbytnou nutností pro tuto práci je přijmutí zasvěcení a aktivování toku vesmírné energie kanálem léčení. Zasvěcený člověk se jím sám stáne. Vlastní léčení pak probíhá na úrovni duše. Neléčíme však svojí vlastní energií, ale energií vesmírné podstaty. Výsledek naší práce je pak závislý především na tom, do jaké míry se nám podaří najít příčinu a podstatu problému, který chceme odstranit.

      Důležitou roli zde hraje vizualizace, koncentrace a vnímání energií. Pravidelný trénink těchto disciplin je nezbytný. I když moje dosavadní zkušenost s vizualizací při práci (odvádění negativních energii, odpojování duší apod.), kde je potřeba soustředění a zaměření se na žádost , tzn. zapojování mozku k přesnému formulování požadavku, vykazuje jen mírné zlepšení, přesto musím konstatovat, že vše perfektně funguje a výsledek je znatelný. Je zajímavé, že při práci v engramové knihovně, po vyřízení všech formalit s knihovníkem a po vstupu do vlastní knihovny, kdy si mohu dovolit mozek již vypnout, si na vizualizaci nemohu vůbec stěžovat. Připadám si jako když sleduji barevný širokoúhlý film, někdy i více rozměrný, do jehož děje jsem vtažena. Práce v engramových knihovnách jsou pro mne velmi silnými zážitky. Některé obrazy a symboly jsou jednoznačné a přesně vystihují příčinu problému, významy některých obrazů (zejména když řeším jiného člověka) se vyjasní až po určité době a významy některých obrazů se mi doposud nepodařily rozklíčovat. Někdy mají obrazy hlubší příčiny a je obtížné je vypátrat. Přínosem je již jen to, že to člověka přiměje k přemýšlení a hledání významu sděleného poselství.
            Musím přiznat i to, že praktikování technik Magic Nature mělo u mne vliv i na znatelné zvýšení citlivosti a schopnosti rozlišovat různé druhy energií. I za to jsem Magic Nature velmi  vděčná. Je pravda, že základy mé vnímavosti energií pocházejí již z dlouhodobého praktikování reiki. Další znatelné zvýšení  vnímavosti energií jsem zaznamenala asi před 2 lety po přečtení knihy Reconnection (znovunapojení) od dr. Erica Pearla. Přečtením této knihy u mne došlo k jakémusi sebezasvěcení a velmi zajímavým osobním zkušenostem. Po zasvěcení do energie „Ježíšovi ruce“ v Magic Nature jsem objevila rozdíl v kvalitě mezi touto energií, která tím, že je přímá, je i ostřejší a energií reiki, kterou vnímám jako jemnější a olejovitou. Bylo to pro mne zajímavé zjištění. Tentýž rozdíl, ale o oktávu výš, jsem zaznamenala u znovunapojení – reconnection (jedná se o přímé napojení a proto je vnímám jako hrubší, ale velmi silnou energii) a Shamballou 2002 (zasvěcení do této energie nemám, ale byla mi poslána), která je velmi silná, ale oproti reconnection mnohem jemnější.
Určitě není náhodou, že v rámci debatního kroužku ve škole byl vznesen kolegyňkami směrem k lektorům i dotaz, která energie a případné zasvěcení by bylo pro nás nejvhodnější (reiki, shamballa atd.). Odpověď lektorů mě přiměla k dalšímu experimentování s energiemi.
Vzhledem k tomu, že máme vytvořený přístupový kanál ke kosmické síle a současně tímto kanálem sami jsme, je nám dána možnost přímého  přijímání celého spektra energií a nikoliv jen částí těchto energií, které je podmíněno zasvěcením do příslušné energie.
Tato teorie mi dala impuls k tomu, abych požádala o „energii přímo ze zdroje, která je pro mne v tuto chvíli nejvhodnější a nejvíc potřebná“. Požádala jsem a bylo mi dáno v podobě jakési dávky či porce velmi silné energie, která měla přesah přes mé fyzické tělo a jejíž kvalita se liší podle mojí momentální potřeby. Večer před spaním je jemná a uklidňující, ráno je silná a posilující. Pro mne zajímavý objev, ke kterému  bych se bez Magic Nature sama určitě nepropracovala.

Bylo mi umožněno poznat a plně si uvědomit, že kanál zdrojové energie je darem, kterého je třeba užívat.

Přínosem Magic Nature pro mne v této oblasti je i seznámení se s energií kundalini reiki včetně zasvěcení, k níž má blízko i Sahadža jóga. To byl impuls pro to, abych se o Sahadža jógu začala intenzivněji zajímat.

       Magic Nature mi také umožnilo uvědomit si, jak všechny poznatky a zkušenosti a to i ty nejnovější i ty staré, zdánlivě zapomenuté do sebe perfektně zapadají, navazují na sebe a vytváří tak jedinečnou a ucelenou niternou osobní zkušenost.

       Jednotlivé učební lekce Magic Nature na sebe sice navazují a postupně nás zasvěcují do učební látky tak, abychom nejprve pochopili základy, na které pak další učivo navazuje.

Já bych ale začala od poslední lekce, která se týká tachyonové energie a bioenergie včetně energetického vampyrismu. To je přesně to, co jsem sama dříve zažila. Energetičtí upíři, vzájemná výměna bioenergií různých kvalit a chutí mezi lidmi v mém okolí a nakonec i moje úporná snaha o nastolení jakési energetické rovnováhy v sobě samé, tzn. dosažení jakéhosi neutrálního nulového stavu, mě přiměla k hledání neutrálního stavu v mé mysli i v emocích a ke snaze se zbavovat negativních emocí, především strachů a obav. To mě dovedlo nejprve přes různá esoterická tápání, poté přes hledání duchovní cesty prostřednictvím knih a kursů až k Magic Nature.

     To, že i naše tělo tzn. od fyzického, éterického přes všechna jemnohmotná těla, která tvoří naši duši  tj. astrální tělo, jehož součástí je tělo emocionální a mentální a dále pak hodně jemnohmotné tělo kauzální, které tvoří nejjemnější obal naší duše, jsem cítila a vnímala jako těla energetická už hodně dávno. Uvědomovala jsem si i to, že tato všechna těla jsou součástí mého „Já“ a že se liší  pouze v hustotě, frekvencích a vibracích. Zrovna tak jsem si už ode dávna uvědomovala, že každý člověk má jiné vibrace. Některé vibrace do sebe zapadají, jiné vytváří nepříjemné třecí plochy a to i přes to, že lidé spolu nepromluví ani slovo.
      Než jsem poznala Magic Nature, měla jsem možnost poznat sama na sobě, jak působí energetičtí upíři a to i tak silně, že to vedlo k oslabení mého energetického systému a následně ke zhoršení zdravotního stavu, kdy kromě jiného moje cytologie zaznamenala stupně 4 a 4 (předposlední stupeň). Následně mě porazilo auto a následky toho se táhly několik měsíců. Měla jsem proto dostatek času, abych si ve své mysli uspořádala svůj život a jeho smysl. Došla jsem k závěru - opustit a rozloučit se v poklidu se všemi energetickými upíry v mém okolí.V některých případech se mi to podařilo. Narazila jsem ale i na to, s čím jsem nepočítala. Totiž, že někteří upíři potřebují právě jen a jen moji energii a jsou ochotni vzít si ji jakýmkoliv způsobem a to za každou cenu. Není téměř šance se jich slušnou formou zbavit.

Nezbylo mi nic jiného, než hledat způsoby, jak se před nimi ochránit. A tak začala moje cesta hledání. Hledání nejen toho, jak se ochránit, ale hledání příčiny, souvislostí, jak to všechno funguje, hledání a nacházení toho „kdo jsem“ a „proč jsem tady“, proč se mi děje právě to či ono a proč mi byli dáni do cesty právě tito upíři a nejen oni. Magic Nature mi v tomto smyslu poskytlo poměrně hodně odpovědí na tyto otázky i když hodně otázek pro mne stále zůstává nezodpovězených.

      Magic Nature mi umožnilo také poodhalit trochu více roušku poznání v tom smyslu, že člověk existuje jako víceúrovňová bytost. Utvrdilo mě v tom, že to nejdůležitější se odehrává v neviditelném světě a že to, co není vidět, je pro existenci člověka samotného mnohdy důležitější než to, co vidět je. I přes toto poznání mám stále pocit, že jsem někde na začátku.

Magic Nature mi rovněž posílilo v přesvědčení, že to, co dělám pro sebe a s čím začínám u sebe samé, na podvědomé úrovni potažmo ovlivňuje i mé okolí, protože moje „Já“ není omezeno jen na moje fungující fyzické tělo, emoce a mysl, ale má obrovský přesah.

Postupně jsem přijala do svého vědomí i existenci energetických center – čaker, jejich funkci a spojitost s tělesnými orgány. Právě i v souvislosti s energetickými upíry jsem měla možnost téměř hmatatelně si uvědomit a pocítit jejich zablokování. Nic příjemného to nebylo.

Ale měla jsem i možnost na vlastní kůži se přesvědčit, jak jednoduché je téměř v okamžiku tyto přivřené čakry opět nastartovat a roztočit pomocí kyvadla. Silný zážitek.

Měla jsem i příležitost sama tuto terapii aplikovat. Mám z toho rovněž zajímavé poznatky.

Díky Magic Nature se tyto oblasti pro mne staly hmatatelnějšími a více se ve mně rozvinuly. 

      Po mnoha letech a po získání odstupu, pochopení některých vesmírných zákonů a pravidel,  musím poděkovat  vesmíru  či Bohu za to,  že mi postavil do cesty  právě tyto upíry, aby mě přivedli na cestu poznávání.

I když období, kdy jsem trpěla, jsem považovala za období téměř k nepřežití. Energetičtí upíři v podstatě nastartovali můj prvotní zájem o energie a ostatní oblasti zkoumání duchovna se postupně začaly sami nabízet a přicházet do cesty. Magic Nature je pokračováním toho všeho.

Důležité pro mne bylo i moje osobní zjištění, že pokud se mi podaří odstranit energetické upíry z mého života příp. odstranit naše vzájemné napojení na podvědomé úrovni (práceMN), nastartuje se sám proces uzdravování a to velmi rychle.

     Abych uzavřela kapitolu energetických upírů, poznatků z oblasti bioenergie a tachionové energie. Vždycky jsem měla pocit a to i tehdy, kdy jsem o tachionové energii neměla ani ponětí, že existuje jakýsi ideální stav nula. Veškeré moje úsilí a snažení na vědomé, ale zřejmě i na nevědomé úrovni, mě vedlo nebo přímo hnalo více či méně úspěšně k tomuto pomyslnému bodu nula. Bylo pro mne příjemným zjištěním, že i škola Magic Nature se ubírá tímto směrem. Je to přístup a cesta, která je mi velmi blízká.

     Velkým přínosem pro mne je základ Magic Nature  zahrnující léčení a další možnosti řešení a odstraňování všech možných problémů, které přímo nebo potažmo mají vliv na naše zdraví.

Je to samostatná práce , podstata a základ celého systému Magic Nature.
naučenou technikou zpracováváme a odstraňujeme negativa, která s námi, příp. s klienty ( název klient sice používám, ale v tomto stadiu se jedná spíše jen o členy rodiny, kolegyně z kurzu nebo přátele)  souvisí.                                     
Pokud řešíme sami sebe nebo jiné lidi, pracujeme s nimi na úrovni duše, která zahrnuje vše, co s ní souvisí, včetně minulých a budoucích životů. Změny se pak projevují ve všech tělech tzn. ve fyzickém i ve všech jemnohmotných.Je to prostředek k širokému využití. Kromě odvádění všech možných negativních energií z duší, které jsou zjevné a které si uvědomujeme, můžeme odstraňovat i energie, které představují hlubší příčinu našich potíží. Tam je zapotřebí zapojit intuici, pocity a mysl, analyzovat daný stav či situaci apod. Člověk je tak nepřímo donucen podívat se důkladněji sám na sebe a do sebe, být upřímný sám k sobě, aby se dostal až k prvopočátku problému a měl tak možnost vytáhnout si důležité informace z podvědomí do vědomí.

        Přesto, že jsem již kapitolu energetických upírů uzavřela, ještě se se k nim v souvislosti s léčením na chvilku vrátím. Zaznamenala jsem totiž, že mnoho problémů a to i zdravotních, má původ v podvědomém napojení na  duše jiných lidí. Mám svoji vlastní zkušenost, kterou řadím do své kategorie zázraků, že zrušením těchto vzájemných vazeb technikou MN došlo k téměř zázračnému vyléčení i dlouhodobých zdravotních problémů. Jednalo se totiž o vazby k lidem, které jsem vnímala jako velmi silné a urputné upíry.

          Další využití  představuje práci s „Engramy“ v engramové knihovně resp. v  nevědomé části mysli. Je to moje oblíbená disciplina a to zejména proto, že v engramové knihovně, na rozdíl od jiných disciplin, skutečně vidím (popsáno výše). Musím mít ale k tomu dostatek času a klid a nejvhodnější dobou je ráno po probuzení, kdy je mé vědomí ještě v hladině alfa. Pak si to skutečně vychutnávám.

         Můžeme také měnit sami sebe příp. jiného člověka, pokud nás o to požádá. Můžeme měnit emoční vzorce vědomé ale i ty uložené v našem podvědomí. Mozek máme zaplněný množstvím takovýchto emočních programů nastřádaných za celý život. Původ většiny zásadních vzorců a programů si neseme z dětství. Vznikají na základě opakujících se prohlášení zejména od autorit. Tato prohlášení jsou námi přijata jako naše vlastní pravda, která však v jiných prostředích, situacích a časech může být v rozporu s jinými pravdami a vytváří tak v nás vnitřní konflikty. I tyto naše vnitřní pravdy, které nám komplikují život, lze  přeprogramovat.                                                                                                     
        Poznatky z prácetechnikami MN mám takové, že nejvíce problémů a zdravotních potíží má původ v podvědomí a nevědomí. Není lehké se k těmto informacím dostat. Ty jsou vědomé části naší mysli skryté. Tady mají podle mých zkušeností své nezastupitelné místo dvě kategorie:  Je to práce v engramové knihovně a zrušení vazeb mezi jednotlivými dušemi.

Pomoc kanálu kosmické síly lze používat i jako prostředek k odvádění zbloudilých a přivtělených duší. Je to velmi jednoduchý a praktický způsob, který mi naprosto vyhovuje. V minulosti jsem měla možnost poznat ještě jiné způsoby odvádění, ale mnohem složitější a náročnější.

Takto  můžeme také čistit svůj vlastní astrál či astrál  jiných lidí tak, že dáváme pryč astrální jezírka, která obsahují negativa v podobě emočně zabarvených myšlenek námi vyslaných v tomto životě i v životech minulých. U dětí lze zrušit napojení na astrál v případě strachů, nočních můr, neznámých věcí apod.

Můžeme rovněž nabíjet vodu nebo předměty pozitivními vlastnostmi nebo energiemi.

Kanál je také důležitý pro odvádění odklepané energie u systému EFT.

Je to dokonalá metoda.

         S archanděli, jejich energiemi a léčením jsem se blíže poznala až ve škole Magic Nature. Do té doby jsem o jejich existenci, jejich podobě a schopnosti pomáhat, měla jen matnou představu. Nikdy před tím jsem s nimi v žádném kontaktu nebyla. Přijetí zasvěcení do archandělských energií a využití rituálů mě usnadnilo sblížit se s těmito duchovními bytostmi, které jsou božími posly. Nečastěji jsem v kontaktu s archandělem Rafaelem a stále mám v paměti, že v dost zásadní věci mě nasměroval správným směrem archanděl Sachiel.

         Učení Magic Nature mě také rozšířilo povědomí o nanebevzetých mistrech. Do té doby jsem určitým způsobem využívala jen učení Saint Gemaina, které se týkalo jeho učení o „Já jsem“, ale je to učení v jiné podobě, než s kterým jsem se pak seznámila v Magic Nature.

Magic Nature mi poskytlo zasvěcení do stříbrofialového plamene na úrovni Mistra. Tzn., že mohu toto zasvěcení předávat dalším lidem. Instalování stříbrofialového plamene má pro mne široké využití, přes očistu dopravních prostředků, bytů, veřejných prostor, zvířat až k ryze osobním věcem a ke spalování a transformaci negativních energií.

           Magic Nature mně také umožnilo seznámit se s EFT – Technikou Emoční Svobody. Je to poklepová metoda, která je viditelná a hmatatelná i pro lidi, kteří s energií a s podvědomím nepracují. Je to obdoba akupunktury, kde se místo jehel používají konečky prstů. Negativní myšlenky, emoce a chybná přesvědčení vytváří v našem tělesném energetickém systému energetické zkraty, které mají za následek přerušení plynulého toku energie v energetických drahách – meridiánech. Touto poměrně jednoduchou metodou se dají velmi dobře odstranit nejen samotné fyzické problémy, ale i jejich emoční příčiny a různé emoční potíže, mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí. Odklepanou negativní energii pak odvedeme prostřednictvím kanálu k transformaci.

            Přínosem Magic Nature bylo i seznámení se s postupem, jak si vyrobit svoji vlastní „Mentální mapu“, do níž si každý má možnost promítnout svá vlastní přání. Dále pak, jak si vyrobit  bachovy esence,  jak si zharmonizovat prostor v bytě,  domě  příp.  pracoviště pomocí

učení Feng shui, jak obdarovávat své blízké mentálními dárky apod.

           Po absolvování 1. ročníku školy Magic Nature musím konstatovat, že je to jedinečný a ucelený systém léčení a sebeléčení, zahrnující i jakousi pobídku a nastartování k duchovní cestě a duchovnímu růstu. Škola Magic Nature všechny své žáky vybavila celou řadou technik, především těch duchovních, které lze v budoucnu velmi dobře zhodnotit v práci na sobě samých a i k tomu, abychom byli užiteční a dokázali pomoci druhým.

Bylo to i místo, kde jsem strávila velmi příjemné chvíle a navázala nová přátelství.