Co si počít s karmou

Slovo karma znamená čin, vlastně to znamená, že naše činy předurčují budoucí události. Ty činy z naší minulosti, které nebyly námi dosud zpracovány objevují se před námi tak dlouho, dokud se s nimi nevypořádáme. Tomu se říká karma.Naši budoucnost předurčuje každý okamžik teď.

Karma  je vše, co předcházelo našemu současnému životu, co jej podmínilo, a také to, co si dnes připravujeme,  jako příčinu událostí budoucích. Jinak řečeno karmu si vytváříme svými reakcemi ( emočním připoutáním) na události, okolnosti, zážitky a osoby, se kterými se setkáváme a kteří nás obklopují. Není vždy třeba chodit do minulosti, pokud si přejeme vědět, v čem spočívá  naše karma. Stačí se zamyslet a uvědomit si, které situace v životě nás zlobí a rozčilují, na které nedokážeme reagovat s klidem a vyrovnaností. Tam to je. Lekce nejsou trestem, ale spočívají v chápání toho, jak je třeba žít. Každý den, každou hodinu i minutu svého života podstupujeme karmické zkoušky a buď zůstáváme stát nebo postupujeme vpřed k další lekci.

Nic není neměnné, ani náš osud, a co vypadá zle, vždy existují možnosti, jak to napravit a změnit. je to možné prostřednictvím terapie i vlastním přístupem.

 

Příkladně, když se ráno vzbudíte s dobrou náladou a váš partner se špatnou, máte před sebou dvě možnosti. Buď si ponecháte svou dobrou náladu a podaří se vám jí kousek svému partnerovi předat, nebo podlehnete jeho energii a převezmete si část jeho mrzutosti. V prvním případě jste postoupili a ve druhém prohráli.

Co se děje s energií dál. Pokud se vám povedlo předat tu dobrou, pak jste něco udělali pro svého bližního a kousek umazali ze svého karmického dluhu, váš partner má možnost tuto dobrou energii předat na svém pracovišti a každému člověku, ke kterému se obrátí s dobrou náladou. Povedlo se vám mnohem více, vylepšili jste částečně tvář tohoto světa.

Snažte se zachovat si svou dobrou náladu stůj co stůj, vnímejte celým svým tělem svou radost a uchovejte si ji jako dobrý pocit ve svém těle, pokud se vám to podaří, udělali jste veliký kus práce pro sebe i pro své okolí.

V obráceném případě jste se stali nosiči negativní energie, vaše nálada je špatná a vy ji šíříte dál k ostatním lidem svými reakcemi na jejich slova nebo činy, neuchránili jste svůj příznivý stav a nepomohli jste blízkému člověku.

V práci jste bez nálady, věci vám padají z rukou, vše vás rozčiluje, máte pocit, že dnes se vám nic nedaří, v autobuse si  nemáte kam sednout, v každé zatáčce se nakláníte a tlačíte se s ostatními, to vaši náladu ještě zhoršuje, v obchodě je dlouhá fronta a ještě nemají, co potřebujete, pokud do vás někdo strčí třeba nákupním košíkem, rozčílíte se a pěkně od plic mu řeknete, co si o něm myslíte, jste podráždění a všichni, kteří se vyskytují kolem vás se tím nakazí, ponesou si to dál, do svých domovů, do svých osudů, vy jste se možná trochu vybili a uklidnili, ovšem je to jen dočasné. Dnes jste v sobě nashromáždili rušivý náboj emočních sil, v jiných lidech jste zaseli a nastimulovali negativní rušivou energii a posílili jste pozici temných sil. Cítíte se špatně a říkáte si, že to byl hloupý den a že vám asi nedělá dobře to množství lidí, kteří vás provokují, hledáte viníka venku. Ovšem ten je ve vás, nemáte žádné právo na to, abyste svou špatnou náladu přenášeli na ostatní, tato špatná nálada je vaše karma, pokuste se ji pochopit, přijmout a přemýšlejte jak ji změnit v dobrou. Nic jiného s tím nenaděláte, je to vaše zkouška, neobviňujte své okolí a nesvádějte to na jiné, protože jinak se vám to vrátí v mnohem větší míře, než se kterou jste tuto energii vyslali. Nemá cenu se zlobit a nadávat na osud ani na svět, ale vzít to za správný konec a přeměnit své reakce, tím si začnete vytvářet dobrou karmu. A to stojí za to. Karma jsou vaše reakce, nic jiného. Z minulosti jste si vybrali situace, ve kterých jste si přáli tyto vaše reakce znovu prověřit a svými současnými reakcemi si buď řešíte, nebo prohlubujete.

Nejvyšší potenciál vesmíru je láska , radost a štěstí, kdykoli se svým nastavením přiblížíte těmto kvalitám, dostává se vám obrovské podpory v podobě proudu kosmických energií, kterým se otvíráte právě prostřednictvím těchto pozitivních pocitů, a tyto proudy vám dávají sílu a podporu zdolávat i nejsložitější situace.

Kdo se rozhodne vzít svůj osud do svých rukou musí začít pracovat právě na těchto zdánlivých maličkostech. Těžko vám pomůže, že v práci rozdáváte profesionální úsměvy a ochotně plníte požadavky svých nadřízených pokud v sobě dusíte zlobu, smutek nebo jiné negativní pocity a po příchodu domů jim dáte volný průběh a omlouváte své chování tím, že máte náročnou a vyčerpávající práci. Váš úsměv a vaši radost musíte vnímat celým tělem a opravdově, potom bude z vás vyzařovat a budete ji rozdávat.

Co dělat abyste nepřijímali rušivé a negativní impulzy ze svého okolí?

Člověk, buď přijímá negativní energie a žije s nimi, nebo se je snaží odmítnout a překonat, k tomu je třeba spoustu vnitřní síly. Abychom ji získali, je třeba často přemýšlet o tom, co je krásné a dobré, radostné.

Když ucítíte nátlak negace, vnitřně se uklidněte, abyste nepřijali rušivé vibrace a několik vteřin vnímejte svůj vnitřní klid nezávisle na tom, co se kolem vás děje, potom posbírejte svou laskavou a přejícnou vnitřní sílu a s výdechem ji posílejte tomu, kdo je podrážděný a negativistický.

Tím mu předáte transformující informaci. Jsme v neustálé energetické výměně s ostatními lidmi a světem, myslete na to a přidávejte do své energie myšlenky dobra, laskavosti a radosti a lidé i svět vám začne odpovídat stejným způsobem.

Někdy to chvíli trvá než se objeví pozitivní reakce a začnete dostávat dobro, ale uvědomte si, že až do této chvíle jste se svou energií nic nedělali a kolik negativních impulsů jste vyslali do světa, musíte je přijmout zpět, všechny ty dobré i ty méně dobré.

Jakmile to začnete brát vážně a budete si poctivě uvědomovat, jakou energii vyzařujete do světa, váš život se začne měnit a to čím dál rychleji, neboť, jak jsme zmínili výš, za vysílání dobré energie se vám dostává podpory ze strany světla a vaše energie tím narůstá a sílí.

Není snadné zůstat celý den v pozitivním ladění a občas se necháte strhnout útočící negativní energií, doporučujeme vám jednoduchou pomůcku: řekněte si na svou vyslanou negativní energii, myšlenku či slovo "beru zpět a odevzdávám nahoru". Tím nedovolíte této energii, aby odešla do světa a začala tam negativně působit, ale rovnou ji odevzdáte do rukou vyšších sil, které ji transformují na dobro. Dělejte to s pocitem vděčnosti a nezneužívejte toho. Je třeba i tento akt odevzdání brát vážně.

Toto téma je široké a zcela určitě budeme v jeho rozebírání pokračovat. S láskou Draha