Individuální konstelace 

 

Na zjištění příčin životních situací nebo událostí můžeme postavit konstelaci.

 Pohled na určitou událost, z různých stran umožňuje lepší pochopení a změnu. Její výhodou proti jiným formám terapií je ,že vlastně ihned vidíme, co se děje, jak v nás ,tak okolo  nás, třeba pozůstatek smutku, traumatu apod. Postavit lze prakticky cokoli, podmíněné chování, převzaté vzory, dědictví z rodu, ženskou stránku i mužskou, čakry, orgány, neplodnost, partnerské vztahy, rodinu, duši a části naší osobnosti, třeba sabotéra, závislosti.....ale také talenty, záměry duše, kladné vlastnosti a vlohy, práci, finance........

 Stavíme pro jednoho klienta, který je přítomen. Konstelaci stavíme dvě, za pomoci pomůcek a zástupných předmětů, tak aby došlo k napravení dané události, aby se znovu vrátila harmonie a radost do života klienta. Každému se věnujeme s plnou pozorností, láskou a péčí. Jedna konstelace se rovná jedno téma, více témat nelze, překrývala by se.

Cena konstelace je 1500,- Kč až 5000,- Kč dle náročnosti za konstelaci, je třeba počítat s jednou až dvěma hodinami času, nelze předem přesně určit.

kontakt : Drahoslava Astor tel 773207717, email astor.niance@seznam.cz

  

V případě vašeho opravdového zájmu je možné se  přihlásit do semináře konstelací, který probíhá jedenkrát měsíčně, nebo jinak dle dohody,přibližně jeden rok, cena jednotlivého kursu je 21000,- Kč, další informace vám ráda poskytnu na dotaz. 

 Ukončení semináře zkouškami a certifikátem. Lektor Drahoslava Astor.