Vnitřní diagnostika

Naše diagnostika spočívá v celkovém pohovoru s klientem a nahlížením na jeho energetický stav v jednotlivých úrovních jeho těl
Můžete si sami udělat obrázek o sobě, pokud vyhodnotíte svůj život, emoce a postoje - toto vše vypovídá také o vašem zdraví - fyzickém, emocionálním i duševním.
 
Za velmi důležitou považujeme snahu člověka  dát se do pořádku a nalézt cestu k celkovému uzdravení nejen těla, ale i psychiky a uvedení celé osobnosti do harmonie a souladu.Opakující se zdravotní potíže, chronická onemocnění, mnohočetné obtíže, neúčinnost antibiotik a klasické léčby jsou zřetelnou informací našeho těla, že se jsme přestali naslouchat jemným signálům našeho těla. Všechny nemoci souvisí s nabouráním citlivé rovnováhy těla a duše, způsobené našim myšlením, pochybnostmi o sobě, o svých kvalitách, vlohách, o svých rozhodnutích a vůbec o důvodech proč člověk žije.
Tyto pochybnosti se vytváří velmi brzy už v ranném dětství, kdy je zpochybňována naše důvěra v sebe a jsou položeny základy naší osobnosti, se kterými potom rosteme. Ztotožňujeme se s názory a postoji dospělých, kteří přicházejí do našeho světa a postupně jsme formováni do osobnosti, kterou v dospělosti jsme, aniž bychom si uvědomovali, že přebíráme zkušenosti jiných bez toho, že bychom si ověřovali jejich platnost, že jsou vlastně výslednicí toho, co poznali oni sami.
Nedostatek sebedůvěry, pocity viny a další vnitřní negativní myšlenky o své osobě jsou potom výsledkem nesprávného názoru na svět i na sebe.
To znamená, jakmile onemocníme, je dobré zamyslet se a najít, co nám tuto naši reakci na život způsobuje. Mnohé jsme schopni odhalit a najít sami. Jakmile se nám to podaří, je napůl vyhráno, to je cesta k uzdravení. Nejhorší negativní vliv na nás mají strachy a starosti, pocity viny a křivd. Je vhodné se postavit těmto negativním postojům a změnit je na pozitivní. Můžeme to provést například skrze pochopení a odpuštění, poté pracovat s pozitivními prohlášeními, to je jedna z pomocných cest  vedoucích  k uzdravení.

Pokud je již tělíčko nemocí dlouhodobě zatíženo či poškozeno, je určitě vhodné pomoci mu k regeneraci nejen včasnou návštěvou lékaře a jeho doporučeními, ale také i vhodnými přírodními postupy,očistou, stravou či potravinovými doplňky, jde o přechodná opatření, která slouží k rychlejší regeneraci fyzického těla. Prvotní ovšem zůstává práce s vnitřními nastaveními, pokud se toto nezmění, pak jakékoli léčení se míjí účinkem.

 

Buďte pozorní k nápovědám svého fyzického těla a reagujte zavčas na jeho upozorňování.

Potíže s trávením, bolesti, nadýmání,zácpa či průjem jsou mnohdy prvními ukazateli, že něco je v nepořádku, tyto drobné nepříjemnosti jsou často přehlíženy a zlehčovány, přitom mohou být prvními signály závažných onemocnění. Jejich včasné objevení a prevence mohou zabránit rozvinutí neblahých důsledků. Pokud jste si zároveň vědomi toho, že se stravujete nepravidelně, nemáte teplé jídlo a žijete intenzivním pracovním životem, pak vás tyto obtíže upozorňují na to, že je třeba něco změnit.

Je jasné, že nelze provést radikálně a najednou všechny potřebné změny. Máme zaběhlé osobní rituály, návyky, podléháme pravidlům společnosti, zaměstnavatele, také rodina si žádá své.

Své zdraví však máme ve svých rukách - můžeme přestat sledovat negativní zprávy a využít tento čas k relaxaci.

Poslouchejte uvolňující a tichou hudbu, aby si odpočinul váš mozek.

Cestu z práce může absolvovat pěšky, anebo si pořiďte pejska , abyste se donutili jít na procházku.Je dobré strávit procházkou minimálně 30 minut denně, honička po nákupech se nepočítá.
Práci doma zkraťte, stejně ji za vás nikdo neudělá, je dokázáno, že práce doma nikdy nekončí a ušetřený čas využijte pro svůj odpočinek nebo své koníčky.
Projděte svůj jídelníček a proveďte opravu. Maso 3 x týdně je dostatečně, denně jezte čerstvou zeleninu, omezte počet káv anebo si je alespoň vylepšete mlékem. Nepijte minerálky, tělo potřebuje minerály , které prošly rostlinným nebo živočišným traktem, nerostné stejně neumí použít. Když se vám podaří snížit hladinu stressu, možná ani žádné nebude potřebovat dodávat, klidně si vystačí s tím co je obsaženo ve stravě.
Jestli začnete snídat, sníží se vaše chuť na sladkosti.
Obědvejte v klidu, neřešte u jídla žádné problematické záležitosti, vychutnejte si každé sousto. Nenechte se rušit mobilním telefonem u jídla!
Poslední jídlo, i malé tem den si dejte alespoň hodinu před spánkem. Než zasednete k večeři, rozvrhněte si orientačně plán zítřejšího dne a pak už na něj nemyslete.
Spěte alespoň 1 hodinu před půlnocí, tento spánek je pro vás nejcennější, snažte se spát 8 hodin.
Vydatně se sprchujte, spláchnete vodou negativní informace, které jste si přes den nasbírali. procházkou v přírodní lokalitě nabijete svou auru čerstvou energií.

Pokud právě procházíte partnerskou krizí a přejete si váš vztah vylepšit, vzpomeňte si , proč jste se svým partnerem začali chodit, co vás na něm upoutalo, proč jste se do něj zamilovali. Je zřejmé, že tyto vlastnosti tam stále jsou, byly pouze zatlačeny do pozadí všedností každého dne.Tak začněte znovu.
Pokud se chcete rozvést, udělejte to hned. Rozhodněte se a nenechejte se nikým a ničím ovlivnit. Nic není tak hrozné, jak to na první pohled vypadá. jestli vám to vrátí klid do vaší duše, pak to stojí za to.
Pokud vás nebaví vaše zaměstnání, uvědomte si že jediným důvodem, proč tam zůstáváte je pouze váš strach rozloučit se s relativní jistotou a vykročit do neznáma. Nikdo vás k ničemu nenutí, všechno je jenom vaše vůle a vy to můžete změnit.

Přemýšlejte o pozitivních věcech, uvědomujte si co všechno se vám podařilo, a co vám obzvláště jde. Nešetřete na sebe chválou, odpusťte si drobná provinění, kterých jste se ten den dopustili a nezapomeňte být vděční za vše dobré. Pokud vás nic nenapadá přečtěte si následující článek!

 
Poselství lásky   (autor neznámý)

Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali proporce všech současných národů, měla by tato vesnice následující složení:
Asiatů 57, Evropanů 21, Američanů 14, Afričanů 8. 52 by bylo žen, 48 by bylo mužů. Barevné pleti 89, bílé 30. 70 jiné víry, než křesťanské, 30 křesťanů. Heterosexuálů 89, homosexuálů 11.
6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a všech 6 by pocházelo z USA. 80 lidí by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení, 70 by bylo analfabetů, 50 by bylo podvyživených. 1 by umíral, 2 by se rodili. 1 by vlastnil počítač. 1 by měl akademické vzdělání.

Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné, jak potřebné jsou: sounáležitost, porozumění, akceptace, vzdělání, ...

K zamyšlení pro každého:
Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen, jsi šťastnější než 1 milion lidí, kteří se nedožijí příštího týdne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení, agónii týraných nebo hlad, pak jsi šťastnější než 500 milionů lidí našeho světa.
Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že budeš zatčen nebo zabit, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na Zemi.
Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a svou postel, jsi bohatší než 75% obyvatel tohoto světa.
Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných v krabičce, patříš k 8 % blahobytných lidí na světě.
Jestliže toto čteš , jsi požehnán dvojnásobně, vždyť:
1. Někdo na tebe myslel, když Ti napsal tento text
2. Nepatříš ke 2 miliardám lidí, kteří neumí číst.

 

Pracujte, jako byste nepotřebovali žádné peníze;
Milujte, jako by vás nikdy nikdo nezranil;
Tančete, jako by se nikdo nedíval;
Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal;
Žijte, jako kdyby byl Ráj na Zemi.