Co získám s novými či rozšířenými znalostmi ze školy Magic Nature

-kontakt se svými vnitřním pocity

-komunikaci se svou duší                   

-nový pohled na život

-zdravé sebevědomí

-uzdravení různých úrovní své bytosti

-zbavení se emočních traumat, prokletí, uhranutí, magických vlivů.....

-zrušení všech negativních vazeb ke svým bývalým partnerům, autoritám a vlivům

-vyvázání z vlivů energetických polí

-odstranění starých blokujících energií  

-odstranění starých emočních programů a vzorů

-odstranění křivd a bolestí ze  smutku a ztrát

-odstranění únavy

-odpoutánívání a odvádění duší

-odstranění negativních zážitků z minulosti

-odstraňování pocitů viny

-naučím se vidět a cítit energie

-naučím se vnímat pochody svého těla

-naučím se rozlišovat harmonii a disharmonii

-naučím se komunikovat s andělskými bytostmi a Mistry, přírodními bytostmi

-astrálně cestovat

-podívat se do minulosti

-naučím se zpracovávat své pocity

-uzdravovat své tělo i duši

-získávat zdravou energii zdravým způsobem

-stát se shovívavým, láskyplným a milujícím a mít se rád