Hlas mé duše

Kde se nachází magický prostor naší duše? Co si vlastně pod tím můžeme představit? Narodili jsme se do tohoto světa, abychom naplnili touhy vlastní duše.

Tento náš svět je pro mnohé tajemný, nebezpečný a zraňující, pro jiné krásný , vyzývavý, vzrušující, nebo bezpečný ,klidný ,harmonický. Ten, kdo řídí a vede nás vpřed životem je na pozadí, skrývající se za našimi myšlenkami, skrývající se za hladinou našeho vědomí. Střípky a záblesky vedení, obrazů a informací dostáváme prostřednictvím snů, vizí, intuice. Náš  svět je světem  našich přání, tužeb a magických představ, které vychází z našeho nejvnitřnějšího já, toho  co nejčastěji nazýváme svou duší.

Jak můžeme komunikovat se svou duší a přijímat její signály? Prostřednictvím sledování toho, jaké se v nás vynořují  touhy a denního snění, naslouchání tichému hlasu - intuici-, kterým k nám naše duše promlouvá. Tam, kam se ubírají naše představy, je směr, kterým nás vede naše duše.

Například toužíte po ideálním partnerovi svých snů, který splňuje všechny vaše nároky, je něžný, milující ,věrný , laskavý, plný porozumění, krásný a cítíte se s ním na vrcholu blaha? Tato touha je touhou vaší duše po dokonalem spojení se svou druhou polovinou. Asi si myslíte, že váš sen navždy zůstane snem. Není tomu tak, duše také vysílá signály, jak tohoto cíle dosáhnout. Především prostřednictvím intuice, přitahuje vás na určitá místa, do zajímavých situací, prostřednictvím touhy vás inspiruje k novým věcem a zážitkům, které vás přivedou blíže k vašemu vysněnému partnerovi. A tak je to se všemi vašimi touhami. Otázkou zůstává, proč se stále ten vysněný neobjevuje. Nasloucháte svojí intuici? Uděláte vždy krok, který vám naznačuje vaše srdce? Nebo nad tím mávnete rukou a ignorujete svou duši? Upřímě se zamyslete a vzpomeňte si, kolikrát jste se zdráhali udělat určitou věc, ke které vás to magicky přitahovalo třeba jen z toho důvodu, že jste byli pohodlní, báli jste se nebo jste si rozumově zdůvodnili, že je to nelogická hloupost a nechali jste to být.

Pravdou zůstává, že ne vždy jsme ochotni naslouchat své duši, někdy jsme už příliš unavení životem, věčný zápasem o přežití, obhajování sebe a na pokraji zoufalství. Rezignace, smutek, deprese či přepracovanost a odsunutí svých snů, potřeb a vlastní identity na poslední místo. Ale všechno se dá změnit. Někomu stačí se zastavit, zhluboka se nadechnout, uvědomit si sebe samotného a říci si, tak takhle už ne!

To je rozhodující okamžik vašeho života. Sedněte si, vezměte papír a tužku a sepište si všechna vaše přání, touhy a sny, ty splněné i ty nesplněné . Mnoh se jich určitě vyplnilo, jen jste tomu nedávali váhu, řeknete si, byla to náhoda, musel jsem se moc snažit. Není to tak, oceňte pomoc vaší duše a uvědomte si, že náhody neexistují. Možná příjdete na to, že nejste takovou bezcenou bytostí, za jakou se považujete. Udělejte si rituál vděčnosti, za všechno dobré, čeho se vám v životě dostalo. Vděčnost přitahuje další krásné věci, hodné vděčnosti. Pusťte si krásnou hudbu, která povznáší vašeho ducha, zapalte si vonnou tyčinku, svíce, dejte kolem sebe věci, které symbolizují vaše splněná přání a obraťte se svou myslí k veškerenstvu, Bohu, vesmíru, nekonečnu, každý podle své víry. Minimálně 20 minut vysílejte ze svého srdce emoce vděčnosti a ve své mysli postupně vzpomínejte a procházejte znovu a znovu dary a splněná přání, kterých se vám dostalo. Naplňte se pocitem radosti.

Pak teprve vezměte seznam dosud nenaplněných tužeb a rozhodněte se pro jenu z nich. Vyšlete signál vaší duši, že o tuto věc velmi stojíte, a že jste ochotni poslechnout jakýkoli impuls, který vás k ní dovede.Pak už si jen v dalších dnech všímejte signálů a informací, které k vám přichází a neváhejte také potřebné kroky udělat. Na tom nejvíce záleží, aby se vaše přání naplnilo. Jste vedeni jednotlivými kroky, kterým třeba nerozumíte, protože nevidíte souvislosti. Radím vám, uposlechněte, je to nejpřímější cesta. Nenechejte se odradit svym vlastním rozumem, v cestě intuice je tou největší překážkou. Mějte raději nejdříve menší přání a postupně, jak bude sílit vaše jistota a důvěra, můžete chtít větší věci i takové, kde nyní nevěříte v jejich splnění.

Mějte na paměti, že cílem toho, proč jste na zemi není utrpení, ale radost a štěstí. Je to vaším přirozeným právem, tak dlouho je každý zmítán v pochybnostech, až na tuto prostou pravdu zcela zapomene. Duše je součástí Božské podstaty života v přítomnosti, vybírejme si prožitky, o které stojíme a nechejme je se projevit v realitě. Dejte prostor své duši a život se vám změní. To vše, co způsobuje zmatek v nás je působením vnějších vlivů. které v nás zanechají emocionální otisky a vazby, které  poté stojí v cestě radosit a harmonii.

Někdy se ocitáme pod tlakem vnějších okolností, které jako by se vymykaly naší kontrole, je možné, že probíhají karmické lekce z naší minulosti, nebo že jsme utiskováni negativitou okolí a ztrácíme sílu v neustálém boji se sebou či s nepochopením od ostatních. Všichni procházíme životními lekcemi a čas od času potřebujeme pomoc druhého člověka. Pak stojíme na rozcestí a ptáme se sami sebe – existuje ještě něco jiného za hranicemi prostoru a času? V čem spočívá tajemství smyslu mého života, kde se nacházím a kam vlastně jdu?

Mnohdy jen možnost svěřit se druhému člověku, mít někoho, kdo nás nezaujatě vyslechne bez kritických slov, přináší velkou úlevu. V dřívějších dobách tato role příslušela knězi. kam se ale má obrátit člověk, který nevyznává žádnou víru, a přesto tuto pomoc potřebuje? Někdo má dobrého přítele.

Pokud však tyto potíže mají hlubší kořeny, nemizí, přetrvávají delší čas, je vhodné vyhledat takovou pomoc, která nám pomůže najít a rozpoznat příčiny a pochopit, co je třeba změnit, aby se kolo osudu pootočilo.
Každá obtíž, nemoc je signálem, voláním našeho já, upozorněním, že něco v našem životě je v nepořádku.
Smutek, pramenící v duši, může znamenat, že nejdeme cestou, která bys ní byla v souladu. Jak vlastně můžeme poznat, po čem touží naše duše?
Je to snadné. Vzpomeňte si na své sny, na své touhy, na svá přání. Většinou jsou to právě ty věci, které nazýváme svými zálibami, koníčky, a které vykonáváme ve svém volném čase. Někdy nás každodenní strarosti oddálí od našich zálib, nemáme na ně čas, říkáme si, až jindy, až vyrostou děti, až zpracuji tuhle záležitost, až budu v důchodu......, ale duše nechce čekat, míní naplňovat svůj životní plán. Když jí nenasloucháme, začne na nás tlačit - formou smutku, únavy, neochoty, deprese.
Všichni, kteří stráví většinu života tím, že naplňují potřeby druhých, trpí neodpovídajícím pocitem viny, když by měli část energie věnovat sobě. Jsou vedeni tlakem okolí a manipulováni tak, aby si nestačili uvědomit svou hodnotu, svá práva.
Zamyslete se nad svou situací a klidně si některé skutečnosti napište na papír. Kolik času věnujete sobě, kolik druhým, znáte své zájmy, jak je uspokojujete, slýcháte, že jste sobci nejčastěji od těch, kterým se nejvíce věnujete?
Pak si vemte papír a tužku a v klidu a poctivě si sepište všechna negativní vyjádření o své osobě, která máte ve své mysli. Rozdělte je, zvlášť třeba podle osob, od kterých jste je slýchali - rodiče, kamarádi, škola, práce, a taková, která jste si sami vytvořili. Tento seznam několikrát projděte, dovolte své mysli , aby vzpomínala a proplouvala vaší minulostí. Doplňte ho o ta prohlášení, která se vám dodatečně vynořila. Uvědomte si, že pro vás nemají žádnou platnost, že jsou přejatá od druhých lidí a potom tento papír spalte. Dáte tak najevo svému podvědomí, že už na vás nemají žádný vliv, že jste se s těmito názory na svou osobu definitivně rozloučili. Tento jednoduchý akt nmohdy přinese zázračné výsledky. Naplňte pak svou mysl pozitivními prohlášeními, také si je můžete sepsat, a rozvěsit v místech, kde se často pohybujete, aby se dostaly do vašeho hlubokého podvědomí.
A co dělat, když si nemůžete vzpomenout na to co vás skutečně baví, co si přejete? Člověka napadá spousta přání, ale považuje je za neuskutečnitelná, některá jsou opravdu ze srdce, ale spousta je takových, která jsou jen momentálními, prchavými přáními, a za čas by zjistil, že si je vlastně ani nepřeje.
Vezměte nějakou krabici nebo nádobku a všechna přání, která vás napadnou pište na papírek, ten složte a vložte do krabičky. Dělejte to každý den. Jednou za týden si vytáhněte některý z papírků a přečtěte si ho. Je-li to přání, o které už nestojíte, můžete jej vyhodit. Pokud je to přání, které ve vás přetrvává, ponechte jej tam. Postupně tak svá přání vyhodnotíte správným způsobem. Pokud tom budete dělat půl roku, budete pak naprosto přesně vědět, co skutečně chcete a můžete začít uskutečňovat jednotlivé kroky k jejich naplnění.
Každý cíl začíná prvním krokem a tím je rozhodnutí, že ho chcete dosáhnout. Jakmile toto uděláte, vesmír k vám nasměruje svoji energii k jeho uskutečnění. Půjde vám naproti. Často to vypadá jako souhra náhod. Náhody neexistují, jde o změnu okolností, protože vy jste změnili své myšlení.
Toto jsou kroky, které každý může učinit sám a stále ještě má každý v záloze další pomoc. Pomoc skrze dalšího člověka, který nám podá pomocnou ruku, nebo pomoc duchovních bytostí lásky, kterých máme kolem sebe spoustu jen je nevnímáme. Co takhle se obrátit třeba na anděly, nádherné tvory duchovní dimenze, jejich pomoc je velmi významná v našem životě, ať už o tom víme nebo ne. Tyto milující bytosti nám byly přiděleny pro ochranu a vedení, aby nám pomáhaly . Víte například kolik máte andělů strážných, jak s nimi komunikovat, jak se jim otevřít?
Zavítejte na některý seminář a nechte se hýčkat jejich hedvábnými křídly.
Zkuste použít možnosti, které vám nabízíme.

Kontakt telefonicky nebo e-mailem.