Mentální mapy

Jsou překrásnou kreativní možností, jak sdělit vesmíru svá přání a zároveň dostat do svého podvědomí pozitivní informace o svých prioritách. Práce s mentálními mapami vám  přinese spoustu radosti, rozvine vaši představivost a umožní vám si plně uvědomit, co vlastně od života očekáváte, co je pro vás nejdůležitější, jaké jsou vaše skutečné touhy a potřeby.

Za to, jací jsme, nakolik se nám daří či nedaří může naše podvědomí, které si vytvořilo podle informací, které celý život přijímáme, svůj obraz životních pravd a ty potom v našem životě prosazuje. Do našeho vědomí proudí v každé vteřině spousta informací a vjemů, které jsou zachycovány a tříděny podle určitých životních vzorců, které se vytvořily opakováním situací a okolností v našem životě. Do mozku se tak dostává jen část informací, které přijímáme, právě podle zakodovaných vzorů v podvědomí a ostatní informace jsou odsouvány a  nevpuštěny ke zpracování. Je to tak proto, že náš centrální nervový systém by byl zahlcen a mohl by se zhroutit. Je to taková přirozená ochrana. Ale co s tím, jestli vzorce jsou takové, že nám ubližují a udržují nás v problematických životních dějích? Je potřeba přeprogramovat naše podvědomí a obejít tu bránu, která vpouští jen cenzurované informace.

Mentální mapy jsou jednou z možností, jak to lze provést.

Co k tomu potřebujete?

Nejdříve seznam vašich přání, sepište si je na kousek papíru, nejlépe všechna, na která si vzpomenete. Potom určete a označte pořadí jejich důležitosti pro vás. Nakonec vyberte tři, která jsou podle vás nejpodstatnější teď v danou chvíli.

Dále už potřebujete jen velký výkres, nejlépe A1 ( jako nástěnku), nůžky, lepidlo na papír a kupu starých časopisů.

Začnete vyrábět mapu svých přání. Umístěte si výkresový papír na velký stůl, kde vám nebude překážet, protože výroba této mapy trvá několik hodin až dnů, pokud svou činnost přerušíte a rozhodnete se pokračovat později.

 

Vezměte časopisy a hledejte a vystřihujte: vhodná slova a obrázky, která výstižně popisují vaše přání, postupně je skládejte a rozmísťujte do velké plochy vaší nástěnky. Nelepte je ihned, protože můžete najít vhodnější výraz či formulaci a budete je chtít vyměnit. Ze svých přání vytvořte tři tématické celky dokreslené obrázky, tak, jak se vám budou líbit a naplňovat vaše představy.

 

Co je důležité! Každá formulace musí být v přítomném čase např. jsem skvělý, mám pozorného manžela apod, musí se vztahovat k vaší osobě. Nedávejte tam formulace chtěl bych, je to apod. Dávejte tam výrazy, které potvrzují skutečnost, kterou si přejete, jako by se už stala. Pokud vyjádříte budoucí čas, odsunujete svá přání do budoucnosti.

Také si vždy pečlivě a znovu přečtěte vámi poskládanou větu, jestli v ní není skrytý dvojsmysl nebo jiný význam, naše podvědomí je velmi humorné a vybere si podle sebe: například mám příjem bez práce, vás může dostat do situace, kdy onemocníte a zůstanete ne neschopence- budete mít příjem bez práce, ale onemocníte, protože vaše podvědomí ví, že toto je nejsnadnější cesta, jak vám toto přání splnit.

Určitě vás napadlo, jestli by nebylo snadnější věty napsat rukou nebo na počítači. Snadnější by to bylo, ale ne tak vhodné. Slova a věty poskládané z neutrálních tištěných písmen podvědomí přijímá mnohem lépe, navíc tam již máte nastaveno přijímání informací a pravd, které jsou v tisku, využijete tohoto svého nastavení. Ke tvrzení, které napíšete svou rukou i na svém počítači se podvědomí staví ve většině případů s odporem, protože ví, že si sami sebou nejste jistí, máte pochybnosti o svých názorech a hledáte jejich potvrzení. Podvědomí si říká, to je tvoje tvrzení, kterému sám nevěříš a já je mám přijmout? A pak je samozřejmě odmítne. Tím, že slova vystříháte z neutrálního všeobecně přijímaného tisku a ještě lépe z oblíbeného časopisu, který rádi čtete, se vyhnete této nesnázi.

Snažte se, aby vaše přání byla podle vašeho vědomí reálná, aby jste nepoužili výraz, ke kterému máte přímo odpor už dopředu a také zvažujte co vám přinese jejich splnění. Přemýšlejte o nich do hloubky a snažte se aby byla v souladu s vesmírným řádem. To znamená, nesmíte si přát nic, co by šlo proti jiné bytosti, nebo by ublížilo jiným lidem. Uvědomte si, že máte právo na život v plném zdraví, radosti i hojnosti a že jste na tomto světě velmi užiteční, konec konců to je důvod, proč tady jste, každý má svůj podíl na velkém díle stvoření. A zároveň si uvědomte, že stejná práva mají i ostatní a cokoli si přejete pro druhé, zároveň si přejete i pro sebe, protože na nevědomé úrovni jsme všichni spojeni neviditelnými vlákny a jsme součástí jednoho celku.

Dále : podvědomí je hravé, to znamená použijte velkou barevnost nejen obrázků, ale i písmen, střídejte velikost jednotlivých slov, vět i jednotlivých písmen, čím barevnější, tím lepší. Vaše podvědomí se čtením bude bavit a povolí laťku ostražitosti.

Také je vhodné použít svou fotografii nebo fota svých blízkých, stačí ji umístit například na obličej krásné štíhlé ženy, pokud si přejete zhubnout. Použijte svou fantazii a pohrajte si, jste kreativní, i když si to o sobě nemyslíte - to je také jen převzatý názor, tak buďte v klidu. S výrobou mentálních map si užijete spostu zábavy a pokud budete chtít, zapojte do její výroby celou rodinu, zvláště děti to přivítají s nadšením a možná se o nich podle jejich přání dovíte překvapující a objevné skutečnosti.

Až budete mít všechny obrázky i slova poskládány tak, že se vám budou líbit a budete s pokojeni s celkovým ztvárněním své mapy přání, tak jednotlivé položky nalepte na podklad.

Tím je vaše práce hotova a nyní jen tuto mapu necháte působit na své podvědomí. Je potřeba ji umístit do takového místa, kudy několikrát denně procházíte nebo tam, kde ji máte na očích, aniž byste na ni úmyslně směrovali svůj pohled a pozornost. Nejlépe taková mapa působí , když ji máte v zorném poli, zatímco sledujete něco jiného. Vhodné je místo naproti postele nebo třeba na lednici, či v obýváku, záleží na vašich možnostech a rozhodnutích. Není třeba na ni soustředěně myslet, spíše je to překážkou, stačí když na ni jakoby mimochodem pohlédnete, když kolem ní procházíte anebo myslíte na něco jiného. Vaše podvědomí ji bude přijímat jako dekorační obraz, ale písmena a formy tam vyjádřené velmi brzy proniknou do vašeho podvědomí jako fakta a ono je začne realizovat.

Doporučuji vám tento způsob práce s podvědomím skutečně vyzkoušet, budete překvapeni výsledkem. Některá přání se realizují velmi rychle i do několika málo dní, jiná déle, záleží na tom jak velký byl rozpor ve vašem podvědomí s uvedeným přáním.

 

Přejeme vám spoustu radosti při vytváření těchto map a šťastný pocit naplnění při jejich uskutečnění.

Jsme vám nápomocni, pokud si nebudete vědět rady. stačí zavolat.