Toužíte poznat sami sebe? Své schopnosti? Zvednout sebedůvěru?  Najít   a rozvinout svůj vnitřní potenciál? Naučit se něco nového? Poznat svou vnitřní moudrost a intuici?  Máte chuť dozvědět se více o různých technikách a metodách a uplatnit je ve svém životě?

 

Naučte se to v ročním kursu osobního rozvoje, studijním programu   Magic Nature.

Osvědčené a prověřené  metody spolu s  technikou Magic Nature Vám pomohou  dosáhnout nových výsledků v umění harmonie svého života. 

Poznejte a pochopte svou vyjímečnost. Šetřete svou životní sílu a užívejte ji ke svému dobru, buďte láskyplní, sebevědomí  a vyrovnaní. Uchopte život do svých rukou.

 

 

Nové ročníky v Praze, v Plzni ,Poděbradech  a v Hradci Králové začínají v září 2015 (přihláška ke stažení na konci článku).

 

Systém Esoterických metod a technik kursů Magic Nature


Již osmým rokem úspěšně předáváme své hluboké znalosti a praktické dovednosti svým žákům

v rámci mimoškolního vzdělávání


 Cyklus získávání osvědčených praktických dovedností,  seznámení s tím, co je uloženo v našem  podvědomí, naučení se hledat a měnit negativní vlivy na život, využívat vnitřní schopnosti, pochopit svou duši, poznat své touhy a záměry, dát svému životu nový směr a bezpečně ovládat události, historie a současnost "esoteriky", individuální přístup, systematické rozvíjení a uplatňování získaných informací, osobní růst a nové návyky, cílená výuka zaměřená na rozvoj vnitřních sil, kvalit a schopností, poznáním svých talentů a možností, ukončená závěrečnými zkouškami a certifikátem Magic Nature.

Co získáte?
Nové schopnosti, sebedůvěru, klid a vyrovnanost, znalosti, pomoc a rady bytostí z vyšších sfér -  anděly a  mistry...), navázání kontaktu se svou vlastní božskou podstatou, vyššími principy, vysoké osobní vibrace, které jsou nejlepší ochranou před útoky a cizími vibracemi, možnostem, jak svůj život zlepšit a změnit, plnit si svá přání a touhy, energie kundalini a další znalosti, schopnosti a techniky... naučit se žít život, jaký si přeji, ne takový jaký musím.

 

Pokud se vám studium zalíbí můžete pokračovat do dalších ročníků:

Absolventi 1. ročníku jsou schopni získané informace a dovednosti uplatnit ve svém životě pro nápravu a pozitivní změnu tíživých událostí, používat energii tekoucí z dlaní, vidět a čistit svou auru, nalézat a odstraňovat bloky ve své auře, vidět energie obklopující člověka, používat mentální mapy, Bachovu terapii, Feng Shui atd...

Absolventi 2. ročníku prohloubí své znalosti dalšími metodami a technikami, naučí se používat regrese, květ života, astrální pole, nacházet a odebírat energie, transformovat události...

Absolventi 3. ročníku jdou do hloubky chápání příčin a následků, zvládnou další důležité vědění: vesmírné zákony, láska a odpuštění, síla vděčnosti, vhledy do událostí, práce se záměrem, korigování budoucnosti, a mohou získat schopnost udržet vlastní vysoké vibrace...

Studium v naší škole přináší  osobní růst, rozvoj svých schopností a vysoký stupeň uvědomění si souvislostí života. Je vhodné pro každého a jeho cílem je zlepšení kvalit osobního života každého   z nás.

1. ročník

10 setkání - vždy 1 x měsíčně v sobotu či v neděli, prázdniny: červenec, srpen.
Výuka již nyní probíhá v Plzni, Praze, Hradci Králové, Ostravě.
  V případě zájmu se prosím zarezervujte  včasnou přihláškou. Přihláška je registrována po uhrazení zálohy 1000,- Kč, která bude poté odečtena ze školného.

 


Co vás čeká v prvím ročníku studia

 

 Zasvěcení do techniky Magic Nature, přehled o čakrách a duchovních tělech, duchovní etika, cvičení ke zvládnutí této lekce, rozvíjení intuice, koncentrace a vizualizace, emoční citlivosti, druhy  energií, které nás obklopují, praktická cvičení.

Vnitřní knihovna, traumata a jejich léčení , rituály s archanděly, strážní andělé.

Nacházení příčin různých životních událostí,  osobní přesvědčení a  převzaté energie a vzory. Nanebevzatí Mistři, meditace Mistrů, poselství Saint Germaina, zasvěcení do Silver Violet  Flame, praktická cvičení.

Negativní vazby, odpuštění a puštění, komunikace se svým podvědomím, výroba a praxe Bachových esencí.

Odvádění  duší zemřelých či jiných bytostí, vyrovnávání energií. 

Zdravý životní styl, životospráva, co opravdu naše tělo potřebuje, stravovací návyky, bylinky, vysvětlení dalších technik  - tachyonová energie, fialové destičky, kyvadlo, práce s kartami apod.

Léčivé ruce - zasvěcení do Rukou Ježíšových.

Energetické ochrany, přehled o magii, jak se chránit, co jsou energetičtí upíři, práce se živly, co je kabala, smaragdové desky, praktická cvičení.

Co je karma a jak ji řešit, meditace, automatická kresba, technika EFT, mentální mapy, praktická cvičení.

Kundalini energie, sahadža joga, zasvěcení do Reiki kundalini I. stupně.

Feng Shuej, vnitřní a vnější bohatství, hodnotový systém, blokující emoční programy, peníze a hojnost, praktická cvičení.

Písemné a praktické závěrečné zkoušky.

 Absolventi obdrží certifikát .

 V dalších ročnících se naučíte regrese, květ života , interakce s energetickými poli, buněčnou terapii, čakrové světy atd...

Studenti obdrží potřebné pomůcky, písemné materiály, CD k meditacím. V rámci studia 1. ročníku obdrží zasvěcení do:

 Magic Nature, Archanděla, Silver Violet Flame, Ruce Ježíšovy, Kundalini Reiki – zákl. stupeň

 Uvedené studium je tříleté, studium dalších ročníků je nepovinné, 2. ročník slouží k rozšíření o další informace a prohlubování znalostí a praktických dovedností pro pokročilé zájemce, 3.ročník je určen pro ty, kteří mají zájem o vzdělávání v dalších metodách a technikách, o pochopení souvislostí příčin a následků. 

Cena školného 17900,- a další informace na tel 773207717. Individuální přístup a posouzení.

 

Úhrada je splatná 3 týdny před zahájením určitého ročníku na účet 155159606/0600 u Ge Money Bank, jinak se přihláška přesouvá do dalšího ročníku, pro studenty a sociálně slabší lze řešit individuální dohodou. V případě zbylých volných míst je možné přistoupit i po zahájení, nejdéle však do  druhého setkání.

 

 

 

Zakladatelé Draha  Astor  tel 773 207 717, e-mail astor.niance@seznam.cz, web: www.niance.cz
 

Podrobnější informace  ke studiu na vyžádání. Obracejte se na nás nebo na píslušného  lektora.

 

Přihláška je ke stažení přihláškaMN.doc (84,5 kB)

Přihlášky e-mailem: astor.niance@seznam.cz  
                telefonicky: 773 207 717