Zajímavé meditace

 

Chrám lásky

Soustřeď se na svůj dech. Dýcháš nyní vědomě a
klidně. Své lidské myšlenky a stejně tak i zlost a stres, pocity strachu či
závisti dáváš ze svého nitra pryč. Dýcháš klidně a zhluboka. Každým
nádechem a zejména výdechem se čistí tvoje mysl a ulevuje se ti ve všech
oblastech tvého bytí. Láska, mír a harmonie vstupuje s dechem do tvého těla. Cítíš
své tělo lehké a povznesené, cítíš harmonii a klid. Uvědom si a hluboce prožij: „Já Jsem součástí tohoto Vesmíru a mém
srdci září paprsek světla. Toto světlo mě osvobozuje k lásce a míru
ve mně. Jsem trpělivý a jsem zaměřen na to podstatné. Dělám ve svém světě
pořádek. To, co je kolem mne temné, prozařuji světlem. Nacházím v sobě
sílu věci změnit a řešit.
 Tvé síly lásky a milosrdenství se probouzejí. Nyní se ubíráš do
svého duchovního srdce uprostřed tvé hrudi. Přesuň tam svou pozornost.
Tady, v tvém duchovním srdci, se nalézá Chrám Nitra. Je to tvůj domov,
V něm se nachází všechna tvá síla. Ubíráš se k bráně svého
vnitřního chrámu a klepeš. Tvé nitro odpovídá: Pros a bude ti dáno.
Hledej a najdeš. Zaklepej a bude ti otevřeno. Uvědom si, co hledáš... To nejlepší v sobě, své pravé Já,
kontakt se světlem a bezpodmínečnou láskou. Chceš-li, provázej mě dál. Prosím, aby se mi otevřela brána k vnitřnímu
životu. Prosím, aby láska v mém srdci otevřela bránu milosrdenství a
vnitřní síly. Prosím, aby světlo prozářilo celé mé bytí. Brána se otevírá, obklopuje mne zářící bílé světlo. Mír, nekonečný
mír obklopuje a naplňuje mou duši. Láska, nekonečná, bezpodmínečná láska
mě prozařuje a uzdravuje. Stále více se otevírá moje srdce. Cítím se nyní tak bezpečně sám
se sebou i s ostatními. Dýchám sílu života, sílu vlastní duchovní síly.
Jsem součástí Vesmíru a vesmír je ve mně. Můj život má hluboký
smysl a cíl. Já jsem cesta Uvědomuji si v sobě přítomnost květin, vůni keřů, sílu stromů.
Prožívám přítomnost paprsků slunce a dokonalost noční hvězdné oblohy.
To všechno je ve mně. Vlnění trav a šplouchání potoka, zpěv ptáků a život
zvěře. Hluboce prožívám ušlechtilost a krásu v člověku. Ať ve mně rozkvete život, toužím poznat velikost v sobě! K této
touze poznání velikosti a krásy mého nitra mne vede radost i žal, štěstí
i utrpení... Žiješ v sobě i ve všem kolem sebe, v minerálech, v rostlinách,
ve zvířatech i v každém člověku. Všude je kus tebe samého, světelný
paprsek lásky a dobra. Život je všudypřítomný a všechno je v tobě.Žij teď v tomto světě, rozvíjej v sobě všechny síly
dobra a lásky. Žij tak, abys byl schopen žít z nitra navenek. Žij s láskou
v srdci

 

Meditace  do Zlatého chrámu

 

Uvolněte se……….,klidně a zhluboka dýchejte, cítíte, jak se vaše tělo postupně zcela uvolňuje a uklidňuje a klesá do země.

 Dovolte aby vaše mysl tělo doprovodila. Jemně  a lehce dýchejte, ať dlouhý dech nese vaši duši a unáší ji ke zlatému chrámu Amristar. Cítíte teplý závan větru na kůže, do nosu vám pronikají vůně Indie, vůně prašné půdy promísená s vábivým nasládlým aroma květin a medu, odkudsi z dálky k vám zaznívá hudba.Zlatý chrám leží v daleké Indii na ostrovu uprostřed léčivých vod.toto je skutečně existující místo, kam se můžete ve své představivosti přenést, Chrám, křehké krásy je celý vykládaný zlatem a dostal 4 brány, které vedou do všech světových stran a nikdy se neuzavírají, 24 hodin denně zní chrámem překrásná chrámová hudba kirtán a nad hladinami léčivých vod se nesou písně a rozechvívají duše všech, kteří se procházejí po mramorem vykládané pěšině vedoucí kolem léčivé vody.Podle pověstí tato voda před tisíci lety vzkřísila syny zdejšího vládce Rámy a v v 16 století se zde uzdravili malomocní, když se omyli touto léčivou vodou., její prameny jsou nadány posvátnou božskou mocí uzdravovat všechny neduhy.

 Vidíte se jak kroužíte nad chrámem a od jeho zlatých střech se odrážejí paprsky slunce, třpytivá hladina vody,která jej obklopuje a podmanivá hudba, kterou slyšíte vás přitahuje a ozve se hlas srdce, jdi za ní, a vy pomalu sestupujete na mramorové dláždění . Na sobě máte jemné šustivé hedvábné sárí, indický oděv, který vás zahaluje od hlavy až k patám .Cítíte chladivý mramor, kterého se dotýkáte bosými chodidly,omýváte si je v průzračné vodě a bosi zvolna kráčíte po chladivém mramoru pěšiny roubící bazén s léčivou vodou, hledíte na odraz zlatého chrámu tančící na hladině, uši se naplňují zvuky chrámové hudby, vyjadřující lidskou touhu po splynutí s bohem a exaktický zážitek onoho splynutí,

Blížíte se ke zlatému chrámu, rukou pohladíte překrásně vyřezávané a bohatě zdobené otevřené dveře a necháte se obklopit libou hudbou. Vstupujete do vnitřních třpytivých prostor chrámu a tiše usedáte na připravené hedvábné podušky mezi ostatní meditující, necháte se kolébat konejšivými tony hudby, vaše mysl i duše se zvolna uklidňují a vaše srdce se v důvěře zcela otevírá,vy cítíte, jak jste prostupováni léčivou láskyplnou  a povznášející silou tohoto posvátného místa a po boku ostatních, kteří vyslyšeli volání své duše a noříte se do meditace, setrváváte ve zlatistém světle a vnímáte jak vás naplňuje,léčivá síla vás, prostupuje  vaši duši, mysl i celé tělo až do kořínků vlasů. Cítíte se skvěle , plní úžasné síly a moudrosti.Po chvíli strávené tichým rozjímáním se tiše zvedáte, vracíte se po vlastních stopách a dopřáváte si opět hladivý dotek chladivého mramoru.

Pěšina vás dovede k odpočívadlu pod prastarým stromem, kde byla objevena původní studánka se zázračnou vodou, po schodišti sejděte dolů k lázni, shazujete svůj oděv a vstupujete do jejích léčivých vln, cítíte, jak otevírá náruč, aby vás objala, ponořte se a svěřte vlastní touhy vodě, pomyslete na své blízké, kterým chcete požehnat a smočte se za ně. Pokud si přejete smyjte prach třeba za celou zeměkouli. Až si dost užijete pohlazení léčivé vody, pomalu vystupte na břeh zabalte se do šálu a usaďte se na hřejivém slunci. Cítíte, jak se slunce rozhořelo ve vašem srdci a ozařuje všechny kolem, prociťte vděčnost za život a pošlete všem požehnání.

 Vaše duše vám tiše říká, abyste se pomalu vrátili do přítomnosti, probírejte se polehoučku zhluboka dýchejte a nádherný zážitek uchovejte hluboko ve svém nitru, aby vás provázel již navždy.